Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling

Om tidigare publikationer, rapporter och utredningar

 

 

  

 

 

Rapporter och publikationer

 

Christer Fredrikssons rapporter, utredningar och publikationer

  

”Förändringar av förvaltningsorganisation utifrån beslutad politisk organisation” i Trelleborgs kommun. (2011)

 

”Organisationsutredning kring kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation” i Trelleborgs kommun. (2010)

 

”Förslag till ny förvaltningsorganisation BIN/Bildningsförvaltningen” i Motala kommun (2008)

 

Utkast till Skolplan för Lessebo kommun ”Kaxig”  (2008)

 

Förslag till ny Skolorganisation i Lessebo kommun (2005)

 

Förslag till Skolplan för Lessebo kommun ”Kunskapande”  (2004)

 

”Projektarbetet 100p – där idéer blir verklighet” Skolverkets redovisning till regeringen i november 2002 av uppdraget att utveckla formerna för projektarbetet 100p (U1999/1117/S, U1999/4469/S) (2002)

 

”Sammanhang och samspel – tankar om projektarbetet” (red) Skolverket (2001)

 

”Projektarbetet – en utmaning och en möjlighet” (red) Skolverket (2001)

 

”Samverkan skola – arbetsliv – till ömsesidig nytta och vinst” (red) Skolverket (2001)

 

”Projektarbetet – båda vinner” (red) Skolverket (2001)

 

”Lathund för projektarbetet” (red)Skolverket (2001)

 

Spelar det någon roll hur skolan leds? – en förstudie av skolledarkulturen på gymnasieskolan (1998)

 

”Skolledarskap – en förstudie om ledarskapet i skolan” (1998)

 

”Arbetsmiljö – ett försök till helhetssyn…” (Komvux / ITT-Flygt) (1997)

 

”Lärande organisation – modebegrepp eller verklighet?”  (1995)

 

”Arbetsledaren i det personaladministrativa systemet” (1995)

 

”Skolan som en lärande organisation – en organisationsmodell” (1994)

 

”Fortbildning av lärare eller formas lärande lärare till en lärande organisation?” (1993)

 

”En rättvis och varaktig fred – om försöken att få fred i Mellersta Östernkonflikten genom FNs Säkerhetsråds resolution 242, 1967-73.” (1990)

 

”Mellersta Östern-konflikten i svensk massmediadebatt okt-.dec 1973”  (1990)

 

”Undervisning till ansvar –om Svenska kyrkans arbete med vuxenundervisning”  (1988)

 

 

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                        Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                   393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                  christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                       Tfn 0735-30 82 60