Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling 

 

 

Hur får du din organisation att utvecklas?

 

En organisations eller ett företags uppdrag, mål och resultat kan enbart uppnås om företaget har mod och förmågan att attrahera, behålla och utveckla de bästa medarbetarna och ledarna.

Samtidigt krävs ett effektivt samspel inom organisationen med klar rollfördelning, struktur och att visionen styr för att skapa resultat för dem vi är till för, antingen det är medborgarna eller kunderna. Den kultur som bär den professionella organisationen framåt kännetecknas av kreativt mod, delaktighet och nyfikenhet att pröva nytt.

Fredriksson & Fredriksson AB är ett management- och konsultbolag med säte i Kalmar. Vår målsättning är att vara kunskapsledaren inom det vi gör och vi strävar efter att vara nytänkare för ett strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete.

Utmärkande för våra uppdrag är inriktningen på coachning och utbildning av ledande befattningar, organisations-/verksamhetsutveckling och kvalificerade utredningar inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer och företag.

Vår konsultativa verksamhet vilar på professionalitet och erfarenhet från toppledarpositioner i stat och kommun samt ska utgå från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund.

 

Välkommen till oss!

Fredriksson & Fredriksson AB

 

 

 

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                        Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                   393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                   christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                       Tfn 0735-30 82 60

 

Välkommen !

  till oss på

Fredriksson & Fredriksson AB

----

 

Detta står vi för!

         vår kvalitetspolicy

 

Målsättningen för Fredriksson & Fredriksson AB är att vid alla tillfällen bistå kunden i varje enskilt uppdrag, att leverera en felfri tjänst i rätt tid och till överenskommet pris.

 

Vår strävan är att genom lyhördhet, effektivitet och hög service alltid ställa vår uppdragsgivare i centrum.

 

Vårt arbetssätt ska genomsyras av hög professionalitet och av ett etiskt, socialt, ekologiskt och miljöriktigt tankesätt.


Alla uppdrag är lika viktiga, varje kund ska känna förtroende för vårt företag och vårt engagemang i uppdraget.

 

 

Om våra referensuppdrag -

 se dessa under

"Organisation & utveckling"