Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling

Om utbildningsbakgrund

 

 

 

 

 

  

 

 

Christer Fredrikssons utbildningsbakgrund

 

Ledarskap och organisation 80 p  Växjö Universitet 

 

Företagsekonomi 40 p  Högskolan i Kalmar

 

Internet medier på data 5p  Högskolan i Kalmar

 

Personalutveckling och utbildningsplanering 10 p  Växjö Universitet

 

Forskarutbildning i historia (påbörjad)  Lunds Universitet

 

Ämneslärarexamen  Linköpings Universitet

 

Filosofie kandidatexamen 150 p  Lunds Universitet

 

Pedagogik 20 p  Högskolan i Växjö

 

Historia 60 p  Lunds Universitet

 

Mellanösternkuskap 10 p  Lunds Universitet

 

Teologie kandidatexamen 160 p  Lunds Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                        Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                   393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                  christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                       Tfn 0735-30 82 60

 

 

 

 

Christer Fredriksson, född 1963.

Utbildad inom Ledarskap & organisation, Företagsekonomi, Lärarexamen, Filosofie kandidat och Teologie kandidat.

Arbetat som kommundirektör, förvaltningschef och utbildningsledare i flera kommuner och kommunalförbund

samt som nationellt ansvarig för några regeringsuppdrag inom Skolverket riktade mot kommun, skola och näringsliv.

 

Christer Fredriksson är strategisk rådgivare främst till offentlig sektor. Van utbildare och föreläsare.

 

Systematisk organisations- och verksamhetsutveckling, ledarcoaching och ledningsgruppsarbete, kvalificerat utrednings- och analysarbete, förändrings- och förbättringsarbete, styrnings- och kvalitetsfrågor samt organisationsutredningar och ledarutbildningar.

 

Ladda ned CV som PDF