Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling

 

Organisation & utveckling

 

"Samspelet mellan en organisations processer, strukturer och kultur avgör hur väl verksamheten kan uppnå resultat och sitt mål"

 

 

Varför får vissa organisationer det att hända, att nå ett "flow" i sina processer?

- så att resultaten uppnås, glädjen och entreprenörsandan genomsyrar och du som ledare gör ett bra jobb

 

Det är inte slumpen som ska avgöra om din organisation, verksamhet eller företag utvecklas åt rätt håll. Det kan ju vara så som Alf Henriksson skriver:

”Det var som det var

tills det blev som det blev.

Det blir som det blir

när det är som det är.

Det är som det är

tills det blir som det blir

Faran är att det blir som det var." 

                                     
Fast då behövs inte du och jag som chefer och ledare. En organisation har ett syfte, mål och vision för sin verksamhet. Detta måste vara ledstjärnan och det vi arbetar för.

 

Samspelet mellan medarbetares utveckling, verksamhetens flöden och hur processer (hur vi gör jobbet) är det som sker inom "processer". Detta sker inom den ram "strukturen" ger för hur verksamheten organiseras, dess roller och mandat samt styrsystem i form av målhierarkier och verksamhetsstöd. Tillsammans skapar processen och strukturen den gängse "kulturen". Denna kultur påverkar hur processerna och strukturerna upplevs och fungerar. En kultur kan vara bromsande, kvalitetssäkrande eller förändringsdrivande. Ett systematiskt utvecklingsarbete med hjälp av dessa tr innebär att ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete kan byggas.

 

Fredriksson & Fredriksson AB erbjuder stöd till att utveckla din organisation och verksamhet så att den bättre uppfyller sitt uppdrag och uppnår mål och resultat. Vi tror att grunden är ett effektivt samspel inom organisationen med klar rollfördelning, struktur och att visionen styr för att skapa resultat för dem vi är till för, antingen det är medborgarna eller kunderna. Den kultur som bär den professionella organisationen framåt kännetecknas av kreativt mod, delaktighet och nyfikenhet att pröva nytt.

 

Vi har gedigen erfarenhet av organisationsutredningar och genomförande av systematiskt förändringsarbete i större organisationer. Ett sådant arbete utgår från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund och kopplas inte sällan till parallell ledar- och medarbetarutveckling.

 

 

Välkommen att ta kontakt för en första dialog kring ert förbättringsarbete i din organisation! Du når Christer Fredriksson på tef 0735-30 82 60 eller mail christer@fredrikssons.org

 

 

 

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                        Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                   393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                  christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                       Tfn 0735-30 82 60

  

Våra referenser

   av liknande uppdrag

 

Processledning av utvecklingsarbete samt nätverksbyggande inom gastronomi och besöksnäring.

               Kalmarssunds Gymnasieförund

 

Utvärdering och förslag till framtida organisering samt processtöd av Krearums verksamhet för entreprenörskap och nyföretagande.

       Oskarshamns kommun

 

Framarbetande av utvecklingsstrategier för utbildningar inom restaurang, hotell och turism vid Ölands Gymnasium.

              Kalmarsunds

Gymnasieförbund

 

Ny tjänstemanna-

organisation med nya förvaltningar, samordning av kommunens inre arbete och ökat medborgarfokus.

         Trelleborgs kommun

 

Ny organisation av kommunledningsförvaltningen. Ledningsgruppsutveckling och ledarutbildning.

         Trelleborgs kommun

 

Ny organisation av Bildningsförvaltningen (förskola, skola, integration, arbetsmarknad, fritid, kultur). Utveckling av ledningsgrupp, mål- och styrkedja samt kvalitetssystem

                Motala kommun

 

Två Skolplaner som politiskt styrinstrument "Kunskapande" "Kaxig". Strategiskt arbete.

              Lessebo kommun

 

Stöd till kommuner och skolor kring kvalitetsredovisning. Systematisk utveckling i ett 60-tal kommuner.

               Statens Skolverk

 

Regeringsuppdrag om gymnasieskolans revidering och ansvarig för nationell implementering av Projektarbetet. Samarbete med arbetslivets centrala parter och ett 20-tal högskolor.

               Statens Skolverk

 

Regeringsuppdrag för att främja grundskolans koppling till näringslivet/närsamhället.

Pilotverksamhet med en strukturell utvecklingsmodell i nio pilotkommuner.

               Statens Skolverk

 

Kvalitetsutveckling av förbundets verksamhet och kompetensutveckling för dess ledare och lärare.

Kalmarsunds Gymnasie       förbund