Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling

Chefscoaching / mentorskap

 

"Att vara chef är en position,

att vara ledare är en relation"

 

 

Du som chef och ledare har många roller

- Hur kan du vårda, utveckla och förnya dessa och dig själv för att nå resultat och må bra?

 

En känd politiker uttryckte att han som ledare var "aldrig ensam, alltid ensam". Det är nog en upplevelser som många chefer och ledare har, vilken chefsposition man än har.

Vem vänder du dig till för din egen utveckling av roll och person? Dina medarbetare ger dig säkert en god feed-back, men hur kan du tolka den när det samtidigt finns en maktrelation? En god chefskollega, ett nätverk eller din egen chef eller styrelse finns säkert som stöd, men ändå inte. Du som är inom en politiskt styrd organisation behöver även navigera utifrån det politiska spelet och demokratin där många preferenser, dolda eller synliga, påverkar din roll.

Här tror vi på Fredriksson & Fredriksson AB att vi kan ge dig ett bra stöd i form av chefscoaching och mentorskap/nestorskap. Vi har en gedigen erfarenhet av flertal chefs- och ledarpositioner, främst inom offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer.

Det vi erbjuder är stöd och inspiration i din roll som chef och ledare. Dvs. kring, roll, uppdrag, beslut, ledningsgruppsarbete, mm. Det är ingen psykologiskt inriktad handledning på det "inre" i en människa. Det finns andra som gör detta bättre, även om vi har vissa delar kring allmänmänsklig utveckling.

 

Välkommen att ta kontakt kring ett första samtal/möte för att "känna på" relation och möjligheter! Ring Christer Fredriksson på 0735-30 82 60 eller maila christer@fredrikssons.org

 

 

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                        Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                   393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                  christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                       Tfn 0735-30 82 60

 

   Vid coaching

                gör vi alltid detta

 

 

  1. Vi upprättar ett "kontrakt" kring inriktning, ramar och regler
  2. Vi träffas eller har kontakt via telefon vid regelbundna tider (periodiciteten avgörs i varje enskilt fall, exv 1 ggn/månad) 
  3. Vi har inför varje möte en kort mailavstämning kring innehåll/aktuella frågor.
  4. Det finns alltid möjlighet till kontakt per telefon/mail mellan mötena.
  5. Det råder fullständig sekretess från Fredriksson & Fredriksson AB kring din person och din organisation. (se även Affärsmannaskap och etik under fliken Etik & kvalitet ovan)
  6. Vår uppdrag utvärderas minst en gång årligen.