Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling 

 

 

Vad kan vi tro på och vilket beslutsunderlag har du som ledare

eller din styrelse?

 

Vi lever i kvartalsredovisningarnas tidevarv, några t.o.m. med kortare styrperspektiv än så. Ofta förenklat till siffror - svarta eller röda.

Verkligheten är mer komplex än så. Verkar du inom ett företag så är det dina kunder som ytterst avgör och i en offentlig verksamhet är det medborgarna. Vägen dit och dialogen med dem vi är till för, kräver oftare bredare penseldrag.

Fredriksson & Fredriksson AB erbjuder kvalificerat utrednings- och analysstöd. Vi genomför utredningar av organisationstrukturer, ledningsstrukturer, verksamhetsprocesser och förbättringsunderlag för styr- och kvalitetssystem. Vidare stöd till analys av ledares och medarbetares upplevelser av verksamheten, om sitt uppdrag och om rådande arbetskultur. Inom skolans värld erbjuder vi även specifiak utredningar kring specialpedagogiskt arbete för organisation, ledning och individ.

Vi har gedigen erfarenhet av utredningsarbete, se referensuppdrag, och utgår alltid från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund.

Välkommen att ta kontakt för ett första samtal om ditt utrednings- och analysbehov! Du når Christer Fredriksson på tfn 0735-308260 eller mail christer@fredrikssons.org och Mona Fredriksson kring specialpedagogik mm. på tfn 070-4444880 eller mail mona@fredrikssons.org

 

 

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                                         Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                                      393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                                   christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                                      Tfn 0735-30 82 60

 

      Kreativt mod, delaktighet och nytänkande

              om vilka verktyg du har som ledare

 

 

 

 

Om våra referensuppdrag

 se dessa under

"Organisation & utveckling"